Ukioklubas Naujienos Gyvulininkystė Specialiosios išmokos už bulius

Specialiosios išmokos už bulius

2009-11-28

Išmokų Skyrimas Specialiosios išmokos už bulius gali būti skiriamos už visus Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje esančioje skerdykloje nuo š....

Išmokų Skyrimas Specialiosios išmokos už bulius gali būti skiriamos už visus Lietuvoje arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje esančioje skerdykloje nuo š. m. sausio 1 d. paskerstus ar į trečiąsias šalis eksportuotus bulius nuo 9 mėnesių amžiaus – šios išmokos yra susietos su gamyba. Augintojas taip pat gaus specialiąją išmoką, jei savo užaugintą bulių paskers skerdykloje grąžintinais pagrindais. Specialiųjų išmokų už bulius mokėjimas Pagal 2009 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. 3D-747 (Žin., 2009, Nr. 124-5350) specialiosios išmokos augintojams už paskerstus ar eksportuotus bulius gali būti pradedamos mokėti ne anksčiau, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima sprendimą dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įsipareigojimų mokėti atitinkamų metų papildomas nacionalines tiesiogines išmokas. Pagal šį įsakymą pažymą apie specialiųjų išmokų poreikį Centras rengia ir teikia Agentūrai du kartus: už I-III ketvirčiais realizuotus bulius – iki 2009 m. spalio 31 d. ir už IV ketvirtį realizuotus bulius – iki 2010 m. sausio 31 d. 2009 m. specialios išmokos dydis ir mokėjimo terminai dar bus nustatyti atskiru žemės ūkio ministro įsakymu, atsižvelgiant į nacionalinio biudžeto galimybes. Reikalavimai gyvulių augintojams specialiajai išmokai gauti Augintojas turi būti įregistruotos valdos valdytoju arba partneriu ir turėti savo vardu užregistruotus bei išlaikytus ne trumpesnį kaip 2 mėnesių laikotarpį bulius. Augintojas privalo vykdyti Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių (Žin., 2003, Nr. 60-2734; 2008, Nr. 5-176, 120-4568) reikalavimus, t. y. valdoje visus galvijus laikyti suženklintus, teisingai tvarkyti gyvulių judėjimo apskaitą, pildyti ,,Gyvulių apskaitos žurnalą“, jį saugoti ne trumpiau kaip 3 metus; ne vėliau kaip per 7 dienas, galviją išvežus iš jo laikymo vietos arba gimus veršeliui, turi registruoti duomenis ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje arba teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pateikti teisingai užpildytą (įskaitant banko pavadinimą, kodą ir sąskaitą tiesioginėms išmokoms pervesti) GŽ-2 arba GŽ-2a formą ,,Pranešimas apie gyvulių judėjimą ir prieauglio atsivedimą“. Augintojas turi leisti savo valdoje Agentūros darbuotojams atlikti iš anksto nepaskelbtą patikrą – leisti atlikti galvijų, kurie yra valdoje, tapatybės nustatymo kontrolę ir pateikti nurodytus (GAŽ -1 žurnalą, GŽ-2, GŽ-2a formas) ar kitus prašomus (pirkimo – pardavimo sąskaita) dokumentus. Jei augintojas neleidžia atlikti patikros, specialioji išmoka už bulių jam gali būti ir neskiriama. Jei patikros metu Agentūros atstovai užfiksuoja taisyklėse nurodytų reikalavimų nevykdymo faktų, apskaičiuotos specialiosios išmokos bus sumažinamos tam tikru procentu. Reikalavimai galvijų pirkėjams Skerdyklos privalo registruoti visus atgabentus ir joje paskerstus galvijus ir duomenis apie juos per 7 darbo dienas nuo buliaus paskerdimo užregistruoti centrinėje duomenų bazėje (toliau – CDB). Skerdyklos turi ne trumpiau kaip 3 metus saugoti visus dokumentus, susijusius su informacija apie bulius, jų augintojus ir leisti Agentūros darbuotojams atlikti iš anksto neskelbtą patikrą. Prekiautojai, išvežę bulius į kitą šalį narę, privalo parduoti bulių skerdyklai, kad augintojas galėtų gauti jam priklausančią specialiąją išmoką. Jei prekiautojas buliaus nepardavė skersti, augintojas turi teisę iš jo išsireikalauti prarastą specialiąją išmoką. Prekiautojai, išvežę bulius tiek į kitą šalį narę, tiek į ne ES valstybę, privalo per 7 darbo dienas informaciją apie pasikeitusį galvijo savininką ir apie paties galvijo buvimo vietos pasikeitimą užregistruoti CDB, o kartą per savaitę, bet ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 dienos į CDB suvesti informaciją, liudijančią, kad bulius buvo paskerstas ES valstybės teritorijoje esančioje skerdykloje (galvijo augintojo asmens ar įmonės kodą, buliaus nustatymo numerį ir paskerdimo datą, valstybės, į kurią išvežtas bulius, pavadinimą, skerdyklos pavadinimą ir įmonės kodą), ar kad buvo eksportuotus iš šalies ar kitos ES valstybės teritorijos (galvijų augintojo asmens ar įmonės kodą, buliaus tapatybės nustatymo numerį, valstybės, į kurią išvežtas bulius, pavadinimą). Prekiautojai ne trumpiau kaip 3 metus turi saugoti su galviju eksportu susijusius dokumentus bei leisti Agentūros darbuotojams atlikti iš anksto neskelbtą patikrą. Taikomos sankcijos Prieš išmokėdama specialiąsias išmokas, Agentūra tikrina vietoje ne mažiau kaip 1 proc. augintojų. Išmokos mažinamos arba neskiriamos visai, jei patikros metu užfiksuojami tokie pažeidimai: ·         augintojas turi žurnalą GAŽ-1, jį pildė, tačiau jame nėra paskutinių įrašų apie galvijų kaitą, bet GŽ-2 ar GŽ-2a formos yra pateiktos. Augintojui apskaičiuota specialiųjų išmokų suma sumažinama 20 procentų; ·         augintojo nurodytoje gyvūnų laikymo vietoje yra bent vienas neregistruotas ar dar neženklintas, ar su pamestais ausų įsagais, kurių užsakymo negali įrodyti, galvijas, arba CDB registruoto galvijo nėra augintojo nurodytoje laikymo vietoje, apie jį nėra įrašų GAŽ-1. Augintojui apskaičiuota specialiųjų išmokų suma sumažinama 20 procentų; ·         augintojo valdoje yra bent vienas kito asmens vardu registruotas galvijas, kurio nurodyta kita laikymo vieta. ugintojui apskaičiuota specialiųjų išmokų suma sumažinama 20 procentų; ·         augintojas nepateikė žurnalo GAŽ-1 arba jį pateikė neužpildytą, nepateikė GŽ-2 ar GŽ-2a formų. Augintojui apskaičiuota specialiųjų išmokų suma sumažinama 40 procentų; ·         augintojas nurodytoje gyvūnų laikymo vietoje laiko bent vieną neregistruotą ar neženklintą galviją, nepateikė visai ar pateikė neužpildytą ar be paskutinių įrašų žurnalą GAŽ-1. Augintojui apskaičiuotos specialiosios išmokos nepervedamos. Svarbu žinoti Gyvulių augintojas apie jam skirtas išmokas pirmiausia gali pasiteirauti savo savivaldybėje arba Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre (Vilnius, V. Kudirkos g. 18), kur administruojamos visos duomenų bazės (tel. (8~5) 264 8860). Augintojas, dėl jam nežinomų priežasčių negavęs specialiųjų išmokų už bulius, ne vėliau kaip iki 2010 m. gegužės 1 d. turi kreiptis į Savivaldybę, kur jam bus padėta surašyti nustatytos formos prašymus (būtina pridėti prašymą pagrindžiančius dokumentus ar jų kopijas). Šie prašymai kartą per mėnesį perduodami Centrui. Centro darbuotojai juos analizuoja, tikrina turimą duomenų bazėse informaciją ir priima sprendimą dėl išmokos priskyrimo. Tie augintojai, kuriems išmokas skirti galima, įtraukiami į papildomai rengiamą pažymą, kurią Centras perduoda Agentūrai kartą per mėnesį. Nagrinėjami tik iki nurodytos datos išsiųsti skundai ar prašymai. Pagrindiniai teisės aktai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 21 d. nutarimas Nr. 1343 ,,Dėl 2009 metų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už gyvulius ir pasėlius (Žin., 2009, Nr. 128-5541); Atsakingas asmuo: Mėsos produktų skyriaus vedėja Rasa Baranauskienė, tel. (8 5) 239 1168, el. p. rasa@zum.lt
Dalintis:

Komentarai (0)

  • Jūsų vardas*
  • Jūsų komentaras*
Prisjungti Registruotis
Užsisakyk naujienlaiškį!
Palaukite...

Ar draudžiate ūkinius gyvūnus?

Loading...

Skaityti straipsnį »

Daugiau apklausų

Mūsų draugai

UkioKlubas.lt FACEBOOK'E!

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite