NMA

Naudinga turėti: rašytinė žemės nuomos sutartis

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) tam tikrais atvejais prašo pareiškėjų pateikti žemės valdymo teisės patvirtinimo (ir žemės dirbimo įrodymo) dokumentus. Jei žemė yra nuomojama, reikia pateikti žemės sklypo nuomos sutartį. Pareiškėjams nepateikus minėtų dokumentų,...

Paraiškos ES paramai gauti – elektroniniu būdu

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), siekdama teikti kokybiškas ir klientų lūkesčius atitinkančias paslaugas, žengia dar vieną žingsnį modernesnio paramos administravimo link. Nuo šių metų gegužės 13 d. suteikta galimybė pateikti...

Dėl tiesioginių išmokų mokėjimo Ūkio bankas klientams

Nacionalinė mokėjimų agentūra informuoja, jog šiomis dienomis pavedimai į Ūkio banko sąskaitas nėra atliekami. Tad paramos gavėjai, gaunantys tiesioginės išmokas ar kitą paramą iš susijusių paramos priemonių, turėtų nurodyti naują banko sąskaitą.

Didins vietos veiklos grupių atsakomybę

Š. m. spalio 31 d. Kaune vyko LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis. Šiai Koordinavimo grupei pirmininkauja viceministras Mindaugas Kuklierius, daugiau kaip pusė jos narių yra vietos veiklos grupės (toliau – VVG), taip pat atstovai iš žemės ūkio...

Tiesioginės išmokos už 2012 m. jau nuo spalio mėn. (2)

Avaniniai mokėjimai už tiesiogines išmokas bus mokami nuo spalio 16 dienos. Atsižvelgus į ypatingą Lietuvos situaciją, Europos komisija neprieštarauja, kad ir kitais metais žemdirbiams iš nacionalinio biudžeto būtų skirtos papildomos tiesioginės išmokos. Tokios...

Teks pateikti žemės valdymo dokumentus, jei plotą uždeklaruos du asmenys

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) informuoja, kad pareiškėjai, pretenduojantys gauti tiesiogines išmokas už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, tam tikrais atvejais turės pateikti ne tik šių plotų dirbimo faktą įrodančius...

Aktualūs GAAB reikalavimai ir kiti įsipareigojimai artėjant rugpjūčio mėnesiui

Primename aktualius Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimus, kurių turi laikytis tiesiogines išmokas gaunantys ir/arba dalyvaujantys su plotu susijusiose Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonėse pareiškėjai.

Pasėlių deklaravimas eina į pabaigą

Liepos 10 d. – paskutinė diena, kada ūkininkai dar gali pavėluotai deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius bei pateikti paraiškas pagal kai kurias su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones. Pirmasis deklaravimo etapas jau...

Projektų viešinimas

Fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendindami pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą finansuojamus projektus, privalo viešinti projektus ir informuoti apie suteiktą paramą.

Pradedamos patikros dėl deklaruotų laukų

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Kontrolės departamento specialistai kasmet vykdo ūkių patikras, kurių metu įsitikinama, ar paramą gaunantys ūkininkai įgyvendina visus prisiimtus įsipareigojimus.

Pateikę ūkininkavimą įrodančius dokumentus - išvengs sankcijų

Nemažai ūkininkų, dalyvaujančių Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonėse „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ ir/arba „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, nepateikę paraiškų, vis dar nenurodė jų...

EŽF lėšos paramos gavėjus pasieks tik pateikus mokėjimo prašymus

Investicinius projektus pagal Žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programą įgyvendinantys paramos gavėjai Europos Sąjungos (ES) ir valstybės biudžeto paramą gauna tik tada, kai įvertinami jų mokėjimo prašymai. Siekiant, kad būtų laiku įgyvendinta programa...

Mokėjimo prašymai – praėjus trims verslo įgyvendinimo metams

Paramos gavėjai, 2009 metais pateikę paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonę „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, šiais metais privalo teikti ir pirmuosius mokėjimo prašymus. Smulkieji ūkininkai su mokėjimo prašymais...

Supaprastintas vietos projektų administravimo procesas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA), atsižvelgdama į vietos veiklos grupių atstovų išsakytas rekomendacijas ir siekdama supaprastinti bei paspartinti vietos projektų administravimo procesą, atliko keletą pakeitimų savo procedūrose bei...

Neatidėliokite mokėjimo prašymų teikimo NMA (video)

KPP 2007 – 2013 metų įgyvendinimo laikotarpiui baigiantis, mažėja paramos lėšos ir lieka vis mažiau paramai įsisavinti skirto laiko. Parama pagal investicines KPP priemones išmokama, kai paramos gavėjai pateikia nustatytos formos mokėjimo prašymus, kuriuose jie...

Projekto įgyvendinimo ataskaitos įteikimas NMA - pasibaigus metams

Paramos gavėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos investicinėse priemonėse, neturėtų užmiršti pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) projekto įgyvendinimo ataskaitas. Projekto įgyvendinimo ataskaita...

ES parama – žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėms

Šiuo metu pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ priemonę „Žuvininkystės regionų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ jau patvirtintos dešimties...

Siekiančiųjų paramos verslui kaime laukia didžiulė konkurencija

Paskutiniąją rudens dieną buvo baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“. Iš viso per šį surinkimo laikotarpį žadama paskirstyti 40 milijonų litų. Kaimo gyventojai arba kaimiškose...

Žemės ūkio valdų modernizavimo projektams finansuoti skirtos papildomos paramos lėšos

Paraiškos paramai pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ gauti šiemet buvo renkamos pavasarį, kovo–balandžio mėn. Kaip ir ankstesniaisiais metais, populiariausia buvo priemonės antroji veiklos sritis – „Investicijos į žemės ūkio produktų gamybą ir...

Skelbiami paraiškų prioritetinės eilės sąrašai

Atsižvelgdama į tai, kad dalis paraiškų, surinktų 2011 metais, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos priemones „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“, „Miškų ekonominės vertės didinimas“,...

Prisjungti Registruotis
Užsisakyk naujienlaiškį!
Palaukite...

Ar draudžiate ūkinius gyvūnus?

Loading...

Skaityti straipsnį »

Daugiau apklausų

Mūsų draugai

UkioKlubas.lt FACEBOOK'E!

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite