Ukioklubas Įmonių katalogas LR Žemės ūkio rūmai

LR Žemės ūkio rūmai

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai – skėtinė organizacija, vienijanti nevyriausybines žemdirbių ir kaimo gyventojų organizacijas ir atstovaujanti bendriems visų kaimo žmonių interesams.

LR žemės ūkio rūmai atkurti 1991 m. ir yra tiesioginiai 1926–1940 metais veikusių Žemės ūkio rūmų turto, teisių ir įsipareigojimų perėmėjai.

Misija – skatinti žemės ūkio bei kaimo sektoriaus, pilietinės Lietuvos kaimo visuomenės stiprėjimą ir per dialogą su valdžios institucijomis siekti, kad būtų priimami palankūs žemės ūkiui ir kaimo plėtrai sprendimai.

Strateginiai tikslai:

  • Siekti spartinti žemės ūkio sektoriaus konkurencingumo didėjimo procesą, o kartu ir žemdirbių pajamų lygio augimą.
  • Siekti, kad žemės ūkis, pajėgus išlaikyti kaimą, išliktų ir pagrindinis kaimo gyvybingumo ramstis, sugebantis patenkinti vartotojų maisto kokybės ir saugumo reikalavimus bei išsaugoti saugią aplinką ateities kartoms.
  • Spartinti kaimo plėtros procesą siekiant aktyvesnio kaimo gyventojų dalyvavimo tiek formuojant kaimo plėtros politiką, tiek ją įgyvendinant.
  • Skatinti kaimo bendruomenių aktyvumą ir ugdyti pilietinį sąmoningumą – kaip vieną iš pagrindinių gyvenimo lygio kaime kilimo ir efektyvaus kaimo plėtros priemonių taikymo garantų.

Žemės ūkio rūmų pagrindinės veiklos sritys

Interesų atstovavimas valdžios institucijose: dalyvavimas Vyriausybės, Seimo, ministerijų posėdžiuose, susitikimai, derybos, diskusijos, darbo grupės, teisės dokumentų derinimas ir kt. veikla atstovaujant žemdirbių, jų organizacijų bei visų kaimo žmonių interesams.

Žemdirbių savivaldos, kaimo plėtros ir vietinės iniciatyvos skatinimas: narių – organizacijų interesų derinimas, iniciatyvų palaikymas, skatinimas, pagalba.

Mokymas, švietimas ir konsultavimas: seminarai, mokymo kursai, individualios konsultacijos, lauko dienos žemdirbiams ir kaimo gyventojams.

Ūkininkų kooperacijos skatinimas: švietimas, informavimas apie kooperacijos naudą, pagalba steigiant kooperatyvus ir kt.

Ūkininkų, žemės ūkio įmonių tiesioginės prekybos skatinimas: mobiliųjų ūkininkų turgelių veiklos koordinavimas, mugių organizavimas, kt.

Ekologinio ūkininkavimo propagavimas ir skatinimas: dalijimasis ilgamete ekologinio žemės ūkio ir aplinkosaugos patirtimi – mokant, konsultuojant, šviečiant, informuojant ir kt.

Alternatyvios žemės ūkio gamybai veiklos skatinimas: informavimas, konsultavimas apie alternatyvaus verslo kūrimo pradžią, tradicinių amatų svarbą, kaimo gyventojų skatinimas kurti verslą, kt.

Pagalba gyvulių veislininkystės asociacijoms: gyvulių kilmės knygų rengimas ir tvarkymas, kt.

Pagalba finansinius-ekonominius sunkumus ūkiuose patiriantiems ūkininkams: tarpininkavimas, konsultavimas.

Profesinis ir tęstinis mokymas: žemdirbių ir kaimo gyventojų mokymo poreikio analizė, mokymo kokybės monitoringas, bendradarbiavimas su žemės ūkio mokyklomis, programų recenzavimas, egzaminų bilietų, testų rengimas ir kt.

Rinkos informacijos sistema: duomenų apie žemės ūkio ir maisto produ

Adresas: K. Donelaičio g. 2 LT-44001 Kaunas

Telefonas: (8-37) 40 03 51

Faksas: (8-37) 40 03 50

Email: zur@zur.lt

Internetinė svetainė: www.zur.lt

Prisjungti Registruotis
Užsisakyk naujienlaiškį!
Palaukite...

Ar draudžiate ūkinius gyvūnus?

Loading...

Skaityti straipsnį »

Daugiau apklausų

Mūsų draugai

UkioKlubas.lt FACEBOOK'E!

GrožioKlubas.lt - portalas moterims apie grožį, madą ir stilių.

Suaugusiems.lt - tiesiogine to žodžio prasme ;)

Fotografas

Glaustai.lt - visos naujienos.

Dainos.lt - dainų žodžiai ir video.

Prognozavo.lt - ateities prognozės.

Erotinės prekes - prekės suaugusiems.

Rašyba.lt - rašybos klaidų taisymas.

Taip pat skaitykite